Een jeugdmuziekatelier (JMA) is een specifiek vorm van jeugdwerk waarin kinderen, jongeren en vaak ook volwassenen op een ontspannende en aangename wijze noten leren lezen en een instrument leren bespelen.

De lessen in een JMA hebben niet de bedoeling een technisch of artistiek product te creeëren, maar nodigt spelenderwijs uit tot een muzische beleving via de muziek.

Elk individu met zijn eigen vermogens en beperktheden staat centraal in het JMA.

We vertrekken vanuit de praktijk en elke poging tot muzikale expressie wordt met respect en waardering aangemoedigd. Iedereen leert spelen op zijn eigen tempo en naar zijn eigen capaciteiten. Dit op een leuke en ontspannende manier.

Een jeugdmuziekatelier (JMA) is een specifiek vorm van jeugdwerk waarin kinderen, jongeren en vaak ook volwassenen op een ontspannende en aangename wijze noten leren lezen en een instrument leren bespelen.

De lessen in een JMA hebben niet de bedoeling een technisch of artistiek product te creeëren, maar nodigt spelenderwijs uit tot een muzische beleving via de muziek.

Elk individu met zijn eigen vermogens en beperktheden staat centraal in het JMA.

We vertrekken vanuit de praktijk en elke poging tot muzikale expressie wordt met respect en waardering aangemoedigd. Iedereen leert spelen op zijn eigen tempo en naar zijn eigen capaciteiten. Dit op een leuke en ontspannende manier.

Hoewel de werking van de muziekateliers doorheen de jaren flink geëvolueerd is, zijn we allemaal gestart in overeenstemming met de ideeën van het Orff-Schulwerk, waarin op vocale en instrumentale wijze gemusiceerd wordt. De eerste lessen starten niet louter op theorie, maar vanuit de praktijk. De invulling verschilt per afdeling, maar elke afdeling zorgt voor een praktijkgerichte, leuke invulling. Zo werken sommige afdelingen met klokkenspelen, andere met mini-keyboards, soms met blokfluit, enz…

De vrije keuze voor een individuele vocale en/of instrumentale vorming in een JMA groeit vanuit de behoefte aan verschillende vormen van samen-musiceren. Muzikale begrippen worden aangebracht vanuit de muzikale beleving.

In een JMA gaat het om muziek. Muziek is een expressievorm. Het ligt dus binnen de verantwoordelijkheid van de JMA-leiding (pedagogisch verantwoordelijke, bestuur en monitoren) om erover te waken dat de activiteiten binnen een JMA volledig zijn afgestemd op het beoefenen van muziek in al haar verschijningsvormen. Daar horen oefeningen bij, repertoire, kennismakingen, optredens.

Maar vooral ‘plezier’ beleven aan het musiceren. In een atelier mag je proberen, mislukken, prutsen en knoeien……creëren dus. Maar in een atelier ben je onmiskenbaar gedreven, gebeten door de microbe van de muziek. In een muziekatelier zetten we vooral in op begeleiding.

Een begeleiding in een JMA is een toonbeeld van kindvriendelijkheid, rust en volharding tegelijk. Een atelier mag ’tentoonstellen’. Men mag af en toe eens komen kijken hoe het er aan toe gaat. Dit kan in een jaarconcert, een opendeurdag of een ander toonmoment. Kinderen zijn blij en fier eens te mogen tonen aan vrienden en kennissen wat ze in het JMA elke week doen.

Alle JMA’s zijn ontstaan uit de Orff-beweging. In een JMA werd per definitie gemusiceerd op Orff-instrumenten. Hoewel Orff instrumenten nog steeds aanwezig zijn, hebben ze ook plaats gemaakt voor nieuwe moderne methodes. Ze maken vooral een deel uit van het geheel.

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is geen concurrent van het JMA maar wel een goede buur. In een jeugdmuziekatelier spelen we meer in op wat de leerling specifiek wil leren, terwijl een DKO de nadruk legt op langlopende studierichtingen. Het is dus normaal dat leerlingen van een DKO overstappen naar een muziekatelier en dat leerlingen van een muziekatelier de overstap maken naar het DKO. Beide situaties kunnen wij altijd aanmoedigen wanneer dat in het belang is van de leerling.

“Het belangrijkste in de muziek
staat niet in de noten”

Gustav Mahler